Seafire förvärvar mogna onoterade bolag med etablerad kundbas och varumärke och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på produktutveckling och marknadsexpansion.