Seafire förvärvar mogna onoterade teknik- och produktbolag med starka varumärken och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på produktutveckling och marknadsexpansion.