Bolagsstämmor

2020

2020-04-29
Seafire AB – protokoll årsstämma 2019
Seafire AB – Kommunike från årsstämma 28 april 2020

2020-04-06
Seafire AB (publ) årsredovisning 2019

2020-03-27
Kallelse årsstämma 2020
Seafire AB – Kallelse årsstämma 2020
Valberedningens arbete och motiverat yttrande Seafire AB 2020
Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför Seafire AB 2020
Fullmaktsformulär

2019

2019-04-25
Seafire AB – Kommuniké från årsstämma 2019
Seafire AB (publ) Protokoll årsstämma 2019

2019-04-02
Seafire (publ) – årsredovisning 2018

2019-03-21
Kallelse årsstämma 2019
Seafire AB – Kallelse årsstämma 2019
Valberedningens arbete och motiverat yttrande
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Fullmaktsformulär

 

2018

2018-04-19
Seafire AB (publ) Kommunike från årsstämma 2018
Protokoll årsstämma 2018 Seafire AB (publ)

2018-03-28
Seafire AB (publ) – årsredovisning 2017

2018-03-20
Kallelse årsstämma 2018
Kallelse Årsstämma 2018 Seafire AB
Valberedningens arbete och motiverat yttrande
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Fullmaktsformulär Seafire AB

2017

2017-04-28
Årsstämma 2017
Protokoll årsstämma 28 april 2017
Beslut på årsstämman 28 april 2017

2017-04-07
Årsredovisning för Seafire Capital AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 och koncernredovisning för perioden 2016-08-15 – 2016-12-31
Seafire Capital (publ) ÅR 2016.pdf

Fullständiga förslag till Bolagsstämma 28 april 2017 kl 15 i Seafire Capital AB
Punkt 2, 9, 11, 12, 13 Valberedningens fullständiga förslag till beslut.pdf
Punkt 14 – Förslag till bemyndigande.pdf
Punkt 15 – Förslag till bolagsordningsandring.pdf
Punkt 15 – Ny bolagsordning (förstahandsförslag till firma).pdf
Punkt 15 – Ny bolagsordning (andrahandsförslag till firma).pdf

2017-03-31
Kallelse till årsstämma 2017
Aktieägarna i Seafire Capital AB, org. nr 556540-7615, kallas härmed till årsstämma 28 april 2017 kl. 15 på Kungsgatan 9 i Stockholm i DLA Pipers lokaler.
Kallelse årsstämma Seafire Capital Aktiebolag 2017.pdf

2017-03-16
Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Seafire Capital AB, org. nr 556540-7615, kallas härmed till extra bolagsstämma 16 mars 2017 kl. 10 på Kungsgatan 9 i Stockholm i DLA Pipers lokaler.
Kommuniké extra bolagsstämma 16 mars 2017
Protokoll för extra bolagsstämma 16 mars 2017
Kallelse till extra bolagsstämma 16 mars 2017
Fullmaktsformulär Seafire Capital aktiebolag (publ).pdf

Underlag till extra bolagsstämma i Seafire Capital Aktiebolag (Publ) den 16 mars 2017
Punkt 7 Förslag till beslut om nyemission
Punkt 8 Ny bolagsordning
Punkt 9 – sammanslagning
Punkt 10 Ny bolagsordning
Punkt 11 Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Yttrande – redogörelse
Styrelsens redogörelse 1 mars 2017
Bilaga A kommuniké extra bolagsstämma 1 december 2016

2016

2016-12-01
Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Followit Holding AB, org. nr 556540-7615, kallas härmed till extra bolagsstämma 1 december 2016 kl. 14 på Vasagatan 36 i Stockholm.
Protokoll från extra bolagsstämma 1 december 2016
Kallelse till extra bolagsstämma 1 december 2016
Förslag till beslut extra bolagsstämma 1 december 2016

2016-05-31
Årsstämma 2016
Aktieägarna i Followit Holding AB, org. nr 556540-7615, kallas härmed till årsstämma 31 maj 2016 kl. 10 på Vasagatan 36 i Stockholm.
Kallelse och beslut till Årsstämma i Followit Holding AB
Protokoll från årsstämma