Kalender

Delårsrapport 2 2019                                22 augusti 2019

Delårsrapport 3 2019                                23 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019                       18 februari 2020