Kalender

Bokslutskommuniké januari – december 2017         22 februari 2018

Delårsrapport januari – mars 2018                                 19 april 2018

Årsstämma 2018                                                                       19 april 2018