Kalender

Delårsrapport 1 2018                                  19 april 2018

Årsstämma 2018                                            19 april 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018                  21 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018                  25 oktober 2018

Bokslutskommuniké 2018                         20 februari 2019