Kalender

Delårsrapport 3 2019                                23 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019                       18 februari 2020

Delårsrapport 1 2020                                 28 april 2020

Årsstämma 2020                                            28 april 2020