Kalender

Årsredovisningen 2018 publiceras     Vecka 14 2019

Delårsrapport kvartal 1 2019               25 april 2019

Årsstämma 2019                                          25 april 2019

Delårsrapport 2 2019                                22 augusti 2019

Delårsrapport 3 2019                                23 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019                       18 februari 2020