Styrelsen i Followit Holding AB fattade idag beslut om att anställa Johan Bennarsten som ny VD för bolaget. Johan efterträder Fredrik Kjellander, som varit VD sedan 2011. Fredrik kommer kvarstå som styrelseledamot i Followit Holding AB.

Styrelsen vill framföra sitt tack till Fredrik för hans insatser i bolaget. Med ny verksamhet och ägarförändring har det fallit sig naturligt att en ny VD tar vid. Vi önskar Johan lycka till med den fortsatta driften och utvecklingen av bolaget.

Som ekonomichef har Lars-Erik Sjögren anställts i bolaget. Johan och Lars-Erik tillträder omgående.

Vid frågor kontakta:
Joachim Berner, styrelseordförande. Tel 0706201150
Johan Bennarsten, VD. Tel 0707495659