Om Seafire Capital

Seafire förvärvar och utvecklar bolag med beprövade affärsmodeller och ledande marknadspositioner och varumärke. Bolagen som förvärvas har normalt sett inte nått sin fulla potential och förvärvas till marknadsmässiga värderingar och vidareutvecklas med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Seafire skapar värden genom att vara en aktiv operationell ägare. Ledningen i Seafire tar initialt över VD positionen i dotterbolagen och driver den strategiska och operationella driften. En långsiktig strategi utarbetas med utveckling av affärsmodellen, rationalisering och effektivisering, produktutveckling tillsammans med satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom ökar bolagets tillväxt och lönsamhet samt strategiska värde

Målsättningen är att skapa en organisk tillväxt på över 10% årligen. Tillväxt via förvärv är en central del av Seafires affärsidé. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya egna affärsenheter, så kallade plattformsförvärv, och dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Seafire förvärvar normalt 100% av aktierna och har en lång ägarhorisont, en så kallad ”buy-and-hold” strategi. Bra bolag ska behållas och utvecklas vidare, inte säljas.

Seafire grundades 2016 och består idag av två teknikbolag med en lång historik och starka varumärke i respektive bransch. Vi ser goda förvärvsmöjligheter och har flera pågående diskussioner om nya förvärv.