Grundaren har ordet

Välkommen att bygga Seafire tillsammans med oss!

Efter varit verksamma i riskkapitalbranschen och operationella positioner i över 15 år och de senaste fem åren skapat avkastning på närmare 30 procent årligen på en handfull investeringar tar vi nu steget att förverkliga drömmen att driva och utveckla bolag genom Seafire.

Vi älskar att driva och utveckla bolag. Vi som team arbetar kundnära. Att sätta sig hos kund och förstå dennes problem och utmaningar, för att i nästa skede leverera en ny produkt, service och lösning som tillgodoser kundens behov är en fantastisk upplevelse. Genom utomordentlig kvalitet och god service behåller vi kundbasen och vinner nya kunder.

Vi drivs också av att utveckla våra medarbetare. Våra medarbetare har spetskompetens och bidrar starkt till stabilitet och självständighet. Att hitta rätt medarbetare och att delegera ansvar är vårt framgångsrecept. När Seafire växer kommer fler medarbetare rekryteras i dotterbolagen men även i moderbolaget. Tillsammans blir vi starkare och bättre.

Med vår erfarenhet och vårt nätverk förvärvar vi bolag med bra produkter och marknadsposition, gärna spets framför bredd, för att utveckla dem långsiktigt och med starka kassaflöden genomföra ytterligare förvärv.

Vår modell är beprövad, och framförallt skalbar. Vi förvärvar bolag med bra produkter eller tjänster och utvecklar dem att bli ännu bättre. Att såväl förvärv som organisk tillväxt sker utan ett så kallat exitperspektiv ger en uthållig värdeutveckling och starka kassaflöden. Ett bra bolag ska behållas – inte säljas. Genom listningen av Bolagets aktie erhålls tillgång till kapitalmarknaden som kan stötta tillväxten i Seafire och dess dotterbolag.

Vi förvärvar gärna bolag som står inför generationsskiften eller som inte utvecklats som förväntat och behöver resurser och kompetens för att utvecklas vidare. Bolagen ska ha ett starkt varumärke, bra produkter och stabil marknadsposition. Bolagen förvärvas till sunda värderingar och med nytt operationellt team, investeringar i produktutveckling och, oftast digital, marknadsplattform kommer resultaten.

Vi lever med Seafire och dess dotterbolag. Vår investering i Seafire är betydande och vi ser att det är det bästa alternativet att skapa en bra avkastning.

Välkommen att vara med på resan att skapa ett framgångsrikt Seafire!
Johan Bennarsten, grundare och VD