Styrelse

Joachim Berner

Styrelseordförande sedan 2016, född 1962
Fil mag Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. MBA.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Christian Berner Tech Trade (publ), Gårdaverken AB, Mitt i Stockholm, och Christian Berner Invest. Styrelsemedlem i NHST Media Group (publ), Yrkesakademin (publ), Teknoma Oy, Squid AB, Berners Fastighets AB och Eniro (publ).

Bakgrund: VD och chefredaktör på Dagens Nyheter, chefredaktör på Expressen och VD på Lowe Brindfors

Lennart Jacobsson

Styrelseledamot sedan 2016, född 1955
Ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag i urval: VD i Bobtail Nordic Pharma AB, Styrelseordförande i Stockholms Travsällskap, styrelseledamot i Anebyhusgruppen AB, KG List AB, Spaljisten AB och Metronor AS.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren i urval: Styrelseordförande i Connode Holding AB, Styrelseordförande i Silex Microsystems AB, Styrelseordförande i Sensia Holding AB, styrelseledamot i Volvo Group Venture Capital AB, styrelseledamot i Steelwrist AB och styrelseledamot i CapMan plc (publikt).

Bakgrund: Lennart har varit verksam inom riskkapital industrin sedan 1982. Först som anställd i Svetab och sedan medgrundare till Euroventures Management och medgrundare till Swedestart Management AB. Swedestart såldes till finska börsnoterade CapMan 2002. Lennart var ansvarig för teknologi verksamheten inom CapMan som investerade i nordiska teknologibolag.

Susanne Tillqvist

Styrelseledamot sedan 2018, född 1968
Civilekonom från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Grundare av Still Consulting, styrelseledamot Gårdaverken AB

Bakgrund: Susanne har varit verksam som managementkonsult sedan 1992. Hon har jobbat med att utveckla och omstrukturera verksamheter inom flera olika sektorer och länder i Europa och Afrika. Susanne kommer senast från rollen som partner och delägare på EY (Ernst & Young AB) där hon har haft flertalet roller kopplat till affärsutveckling och försäljning av professionella tjänster.

Tord Lendau

Styrelseledamot sedan 2017, född 1957
Gymnasieingenjör Borlänge, studier i Industriell Ekonomi, Linköpings universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande SciBase Holding AB (publ), Hubbster AB, Actea Consulting AB, Promimic AB, Embedded Nano Europe AB och Encare AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskot­tet Vitrolife AB. Styrelseledamot Lendau Capital AB.

Bakgrund: Styrelseordförande Medtentia Oy, Boule Diagnostics AB och Stille AB. Styrelseledamot ArthroCare Inc.