Styrelse

Joachim Berner

Invald och styrelseordförande sedan december 2016, född 1962
Fil mag Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. MBA.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade (publ) och Gårdaverken AB. Styrelsemedlem i Yrkesakademin (publ), Squid AB, Content Nation AB och Kontempel. Industriell rådgivare åt CapMan och Accendo Capital.

Bakgrund: VD och chefredaktör på Dagens Nyheter, chefredaktör på Expressen och VD på Lowe Brindfors

Aktieinnehav: 163 874 st genom bolag

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare

Oberoende i förhållande till större aktieägare

 

Lennart Jacobsson

Invald i styrelsen som ledamot i december 2016, född 1955
Ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: VD i Bobtail Nordic Pharma AB, Styrelseordförande på Handelsbankens kontor i Mörby Centrum och styrelseledamot i Metronor AS.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren i urval: Styrelseordförande i Connode Holding AB, Styrelseordförande i Silex Microsystems AB, Styrelseordförande i Sensia Holding AB, styrelseledamot i Volvo Group Venture Capital AB, styrelseledamot i Steelwrist AB och styrelseledamot i CapMan plc (publikt).

Bakgrund: Lennart har varit verksam inom riskkapital industrin sedan 1982. Först som anställd i Svetab och sedan medgrundare till Euroventures Management och medgrundare till Swedestart Management AB. Swedestart såldes till finska börsnoterade CapMan 2002. Lennart var ansvarig för teknologi verksamheten inom CapMan som investerade i nordiska teknologibolag.

Aktieinnehav: 112 981 st genom bolag

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Louise Nicolin

Invald i styrelsen som ledamot i april 2020, född 1973
Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universitet och International Directors Programme (IDP-c), Insead, Frankrike.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Better Business World Wide AB och styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ), Optinova Group Oy, Enzymatica AB (publ) samt Atteviks Bil AB.

Bakgrund: Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision.

Aktieinnehav: 0 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Tord Lendau

Invald i styrelsen som ledamot i april 2017, född 1957
Gymnasieingenjör Borlänge, studier i Industriell Ekonomi, Linköpings universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande SciBase Holding AB (publ), EPTI AB, Simpell AB och Embedded Nano Europe AB och styrelseledamot i Lendau Capital AB.

Bakgrund: Styrelseordförande i Encare AB, Hubbster AB, Medtentia Oy, Actea Consulting AB, Promimic AB, och Stille AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Vitrolife AB och ArthroCare Inc. Verkställande direktör i Synectics Medical AB, Dantec AS och Sandvik Medtech AB.

Aktieinnehav: 742 411 st privat och via bolag

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare

Oberoende i förhållande till större aktieägare