Finansiella mål

Finansiella mål

  • Tillväxt: Seafire har som mål att Koncernen ska ha en omsättningstillväxt om minst 15 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Organisk tillväxt: Seafire har som mål att Koncernen ska ha en organisk omsättningstillväxt om minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Resultat: Seafire har som mål att Koncernen ska ha en justerad EBITA-marginal på över 10 procent över en konjunkturcykel.
  • Kapitalstruktur: Seafire har som mål att kvoten mellan Koncernens nettoskuld och justerad EBITDA ska vara mellan 2,0 och 3,25 gånger.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå