Årsstämman 2023 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Läs bilaga

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå