Nordbutiker i Sverige AB har ett tiotal webbutiker som marknadsför och säljer personliga elfordon som elcyklar, elsparkcyklar, promenadskotrar och elmopeder, men även träningsutrustning, på den nordiska marknaden. Verksamheten startade 2007 och har idag ca 35 anställda med huvudkontor i Norrtälje. Bolaget förvärvades 2019.

Luda.Farm förser lantbrukare och industriella kunder världen över med nyskapande övervakningsprodukter och tjänster som gör arbetet lättare, säkrare och mer effektivt – Smart farming made easy. Verksamheten startade 2005 och har idag 10 anställda med huvudkontor i Göteborg. Bolaget förvärvades i oktober 2020.

Åkerstedts Verkstads AB utvecklar och tillverkar industrifläktar. Bolaget startade sin tillverkning 1977 och är en ledande aktör inom kundanpassade fläktar för ventilation och industriellt bruk. Bolaget har knappt 20 anställda med huvudkontor i Kvänum. Åkerstedts förvärvades 2019.

Färg-In AB levererar industrifärg, tillbehör och teknisk rådgivning till den produktmålande metall- och träindustrin företrädelsevis i västra Svealand och norra Sverige. Bolaget etablerades 1974 och har 25 anställda. Verksamheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn i Värmland och har lokal representation i Leksand samt Skellefteå. Färg-In förvärvades i januari 2021.

Thor Ahlgren AB grundades 1918 och företaget har idag 33 anställda med huvudkontor i Skillingaryd, Småland. Thor Ahlgrens affärsidé är att med kompetens, kvalitet och ett högt kundfokus erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar av produkter och tjänster inom pressning, stansning och laserskärning av plåtkomponenter. Bolaget förvärvades i juli 2021. 

Pexymek AB etablerades 1969 och företaget har idag 19 anställda med verksamhet i Falkenberg. Bolaget är en ledande leverantör av kabelskydd, kabelklammer, antennfästen och kallmanglar. Pexymek har även betydande legoproduktion inom rörbockning, tunnplåtsstansning och kantpressning. Bolaget förvärvades i oktober 2021.

Bara Mineraler är en ledande leverantör av förädlad platålera för odlingssubstrat till norra Europas yrkesodlare. Med mottot ”På Goda Grunder” och baserat på naturliga och hållbara material, levererar bolaget också lösningar för hållbara urbana miljöer där grön dagvattenhantering och planteringar på tak och terrass står i fokus samt markbeläggning med marktegel och egenproducerade monteringsfärdiga murar i tegel. Bolaget som har 20 anställda med huvudkontor i Bara, förvärvades i november 2021.

DOFAB erbjuder skräddarsydda dörrar, fönster och portar till alla typer av fastigheter oavsett tidsålder. Fokus ligger på hög kundservice och produkterna tillverkas med tyngdpunkt på kvalitet, design och energieffektivisering. DOFAB AB har 21 anställda med verksamhet i Malmö, Göteborg och Stockholm och förvärvades i februari 2022.

Kenpo Sandwhich startade 1990 och har idag 20 anställda med verksamhet i Halmstad. Bolagets största marknad är transportbranschen där sandwichelementen används för uppbyggnad av karosser men även byggsektorn genom systerbolaget Novasip. Bolaget förvärvades i februari 2022.

SolidEngineer erbjuder tjänster och systemlösningar inom CAD, PLM och 3D-printing samt innovationsledning. Med marknadsledande produkter, teknisk expertis och kundfokus bidrar SolidEngineer till att skapa förutsättningar för sina kunder att utveckla konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Verksamheten grundades 1996 och har idag 40 anställda med huvudkontor i Täby samt lokal kontor i Göteborg, Karlstad, Huskvarna och Helsingborg. Bolaget förvärvades i april 2022.

OPO Scandinavia designar och marknadsför glasögonbågar bland annat under varumärkena Kunoqvist, F22 och Studio Eyewear samt tillbehör och verktyg till optikbranschen i Norden. Bolaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor, ateljé och visningslokaler i Malmö och har 17 anställda. OPO förvärvades i maj 2022.

Borö är en industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där man tillverkar ackumulatortankar och varmvattenberedare för värmeinlagring samt specialtankar. Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra, bearbetning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av trinettekök sker i Motala. Dotterbolaget ESC d.o.o baserat i Breza, Bosnien, är specialiserat på kopparklädda ackumulatortankar. Bolaget har ca 100 anställda och grundades 1976. Bolaget förvärvades i januari 2023. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå