Personligt ansvar och rapporteringsrutiner vid överträdelse

Om en anställd har frågor gällande praktiska situationer (till exempel givande eller mottagande av gåvor/förmåner eller intressekonflikter) ska närmaste chef i första hand rådfrågas. 

Om en anställd misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot denna uppförandekod ska detta rapporteras snarast till närmaste chef. Om denna är inblandad eller på annat sätt jävig, ska händelsen rapporteras till närmaste högre chef, alternativt enligt den rapporteringsinstruktion som finns för respektive bolag. En anställd som misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot denna uppförandekod kan alltid kontakta Seafire verkställande direktör eller använda Seafires Visselblåsarkanal avseende händelsen som ett sätt att rapportera överträdelsen.

Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas vid behov. Det får inte förekomma någon form av vedergällning (uppsägning, trakasserier, diskriminering etc) för anmälan i god tro av avvikelser mot uppförandekoden eller deltagande i företagets utredning av ett klagomål.

Rapportera här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå