Våra bolag

Lingua Communication Nordics AB, ”Linguacom”, erbjuder översättnings- och tolktjänster mot privat och offentlig sektor. Bolaget har levererat högkvalitativa tjänster med hög leveranssäkerhet till svenska kunder sedan 2011. Linguacom förvärvades i juli 2018.
www.linguacom.se

Followit Sweden AB bildades 1974 och bedriver utveckling och försäljning av produkter och system för spårning av djur för viltforskning och boskap samt tillgångar för stöldskydd. Produkterna har hög tillförlitlighet och lång livslängd i krävande miljöer. Bolaget förvärvades i december 2016
www.followit.se

Hedén Group AB är ett ledande bolag inom motorer och styrenheter för professionella TV, media och filmindustrin. Hedén startades 1964 av Björn Hedén då verksam på Hasselblad och uppfann motorer för styrning av zoom, bländare och fokus på objektiv. Bolaget erhöll en Oscar 2009 i kategorin Scientific or Technical Achievement Award. Bolaget förvärvades i augusti 2016.
www.heden.se