Revisor

Bolagets revisor är Ernst & Young Aktiebolag som på ordinarie bolagsstämman den 25 april 2019 valdes för perioden fram till nästa årsstämma.

Ernst & Young Aktiebolag representeras av auktoriserade revisorn Alexander Hagberg.
Ernst & Young Aktiebolag har adress Box 7850, 103 99 Stockholm.