Teckningsperioden för företrädesemissionen i Seafire Capital AB (publ) avslutades den 21 december 2016 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 70 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 7 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats skickades ut i slutet av december 2016 och betalning för aktierna har erlagts. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 29.763.269,60 SEK, fördelat på totalt 148.816.299 aktier.

– Vi är nöjda med utfallet av nyemissionen som visar stor tilltro till bolagets verksamhet trots att bolagets kommunikation med sina aktieägare varit begränsat till ett minimum under de senaste fyra åren. Kapitalet vi nu har tillförts ger resurser att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt och stärkt lönsamhet samt öppnar för ytterligare förvärv, säger Johan Bennarsten VD för Seafire Capital AB (publ).

Styrelsen och ledningen kommer nu intensifiera arbetet med att notera bolaget Nasdaq First North under 2017.

Styrelsen februari 2017

Utfall i Seafire Capital ABs (publ) företrädesemission.pdf (öppnas i nytt fönster)